Dobrich News Добрич новини

Областният управител отчете първата година от мандата

В отчета си Областният управител припомня, че е поел отговорността на този пост с увереността, че може да изпълнява поверените законови правомощия и функции в духа на демократичните традиции за прозрачност и публичност на действията. Работил е с ясното съзнание да провежда държавната политика, изпълнявайки Закона и вменените му правомощия. Заедно със своя екип, е имал за цел да бъде осъществена приемственост, да се надгражда, да продължат добрите практики, да се преодоляват трудности и предизвикателства, да се работи за укрепване на държавността в област Добрич.
Областният управител изразява удовлетворението си от възможността да работи за успеха на инициативи, които имат ключово значение с дългосрочен ефект за благоприятното развитие на област Добрич. Това са регионални политики; проекти за подобряване на водната и транспортната инфраструктура; активни мерки на пазара на труда; както и проекти, подкрепящи социално-икономическото развитие на общините и целящи намаляване на различията между регионите и в подкрепа на техния растеж.
„През изминалата една година доказахме, че можем да се справяме и в най-трудни условия и да продължим напред, заявява Недко Марчев. Работихме усърдно и с желание да бъдат оползотворени възможностите за по- добро бъдеще на хората от област Добрич."