Dobrich News Добрич новини

Публично обсъждане на секторни стратегически документи

Община град Добрич кани гражданите на 09.07.2014 г. от 11,00 часа в залата на Общински съвет на публично обсъждане на три секторни стратегически документа:
Общинска енергийна програма 2014 – 2020
Общинска програма за опазване на околната среда (2009-2014) – актуализация
Стратегията за управлението на общинската собственост за периода 2011-2015 – актуализация