Dobrich News Добрич новини

Община Добрич се нуждае от:

Община Добрич се нуждае спешно от 2 челни товарачи тип Bobcat

Община Добрич информира гражданите и фирмите, че има остра нужда от 2 челни товарачи тип Bobcat за чистене на наносни образувания. Желаещите да помогнат могат се обадят на секретаря на общината Румен Русев – 0899991818. Той ще ги насочи към местата, които се нуждаят от такива машини.

Община Добрич
Община Добрич се нуждае спешно от доброволци


Община Добрич се нуждае спешно от доброволци пред Хуманитарна гимназия. Умоляваме всички, които имат желание да помогнат, да бъдат пред Хуманитарна гимназия, където координатор на А. С.А България ще ги насочи към местата, в които се работи.

Община град Добрич