Dobrich News Добрич новини

Община град Добрич: Водата все още не е годна за пиене

Община Добрич информира всички граждани, че все още няма разрешение от РЗИ за годността на питейната вода. Има само една проба с добър резултат. Утре 27. 06. 2014 г. към обяд се очаква резултат от следващата проба. Затова трябва за пиене да се използва бутилирана минерална вода.
Пробонабирането за годността на водата продължава.

Община град Добрич