Dobrich News Добрич новини

Актуална информация за ситуацията в Добрич на 24 юни към 12.00 часа

Бедствeното положение в Добрич не е отменено. Помпената станция за отпадни води „Свежест“, която се намира в северната част на града, е въведена в действие, което ще даде възможност за постепенно спадане нивото на водата на терените и в сградите.
Оттокът на дерето много бавно, но видимо намалява. След експертно становище на терена следва аварийно да се изгради черпателна шахта, от която да се изпомпват и изхвърлят водите в дерето. Естественият разлив към село Врачанци, което се намира извън територията на град Добрич, се затруднява поради неподдържането на дерето, а на някои места поради липсата му. Освен това земята там е залята от водата на язовир Смолница /община Добричка/ и не поема разлива от нашето дере. Затова там са нужни мерки за удълбочаване и формиране на дерето. Екипите на Пожарна безопасност и ВиК продължават да работят в район „Север“. Все още във всички оводнени райони не се допуска ел. захранване. Организирани са техника и хора/вкл. доброволци/ за почистване на наноси и увредена покъщнина в залятата територия. Община Добрич осигурява храна и подслон на всички доброволци, които в момента са в града. Мобилните екипи продължават да доставят хранителни пакети и минерална вода на пострадалите хора. Кризисният център в спортна зала „Добротица“ продължава да работи. От тази сутрин започна дезинфекцията на всички почистени от наноси и измити с вода територии. След нея ще се осъществи дератизация на всички 7170 шахти. По протежение на коритото на река Добричка терена се подготвя за обработване против комари. Екипи на Община Добрич продължават да описват увреденото имущество, както и социалния статус за парични помощи. От РЗИ предупреждават, че продължава ограничението за консумация на питейна вода. Препоръчва се гражданите да ползват бутилирана минерална вода, а за битови нужди да се използва преварена вода.

Община град Добрич