Горещи Новини / Breaking News

"Европът - 2000" АД се включи в дарителската кампания

"Европът - 2000" АД се включи в дарителската кампания за събиране на помощи за пострадалите от наводнения региони.
Днес във Варна бяха доставени първите 500 кг - пратки от Видин и Бургас.

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]