Dobrich News Добрич новини

Спокойна обстановка в деня на изборите до момента

Областна дирекция на МВР – Добрич Информационно съобщение Изборният ден започна в спокойна обстановка. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално. През изминалата нощ няма регистрирани престъпления и инциденти свързани с охраната на избирните места. Секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на РИК и СИК, и е започнал изборния процес.
В област Добрич няма нарушения на обществения ред свързани с изборния процес. За осигуряване на охраната на изборните секции са ангажирани 370 полицаи, които отговарят за реда и спокойствието в региона. В ОД МВР и РУП е създадена организация за отреагиране и проверка на всички постъпили сигнали и своевременно запознаване на Прокуратурата със събраните материали по конкретните случаи.
Служителите на звената на дирекция „БДС” в ОДМВР Добрич издават и в днешния ден удостоверения на граждани, изгубили, повредели личните си карти, за да могат да упражнят правото си на глас.

Изисквания  за спазване на законността в изборния ден
НАПОМНЯМЕ:

1. В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, въоръжени и носещи опасни за живота и здравето на гражданите предмети;
2. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване;
3. Забранява се изнасянето на избирателните кутии, избирателните списъци и бюлетините извън изборното помещение след приемането им от секционната избирателна комисия в предизборния ден, по време на гласуването и преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите);
4. Забранява се изнасянето на бюлетини от избиратели извън изборното помещение.
Органите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда при необходимост и по решение на СИК.