Dobrich News Добрич новини

АЛБЕНА "ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ"

„АЛБЕНА”- лидер в областта на зелената енергия в българския туризъм Форумът „ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ”, проведен в „Албена”, показа интересни тенденции върху сложната тематика от проблеми, свързани с източниците за възобновяване на зелената енергия и условията за устойчиво развитие на ресурсите. Дискутираха се и теми за съчетаването на слънчевата енергия с възможностите тя да бъде използвана адекватно в замяна на кризисното изчерпване на полезните изкопаеми. Община Балчик получи почетна награда от организаторите на конференцията и лично Ивайло Алексиев - изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие обяви, че проектът на общината-осветление, захранвано именно чрез практиките на устойчивото енергийно развитие, е една добра основа за полагане на традиции в тази област.
Д-р Ян Гайс, генерален секретар на EUFORES (Европейски форум за ВЕИ) направи първата презентация, която бе свързана с политиките на ЕС и инструментите за финансиране на енергийната устойчивост в туризма. Европейският форум за ВЕИ осъществява редовни контакти с националните парламенти на европейските държави и въпреки постоянната комуникация според Д-р Ян Гайс „Брюксел понякога е далеч от реалната картина на Европа.” Обществото се нуждае от осъвременяването на своите познания за смисъла на този вид енергийна политика. Факт е обстоятелството, че 80% от енергията в Европа е внос, затова европейците трябва да осъзнаят потребността от нови предизвикателства, насочени към стратегия, опитимизираща възобновителния процес на зелената енергия. Днес газта и петролът са пазарът на ресурсите, но утре пазарът ще се редуцира. Европейците, според д-р Ян Гайнс, изразходват над 500 милиарда евро, насочвайки го към ресурсите на Русия, а би трябвало задържат тези средства и да ги интегрират в политики в полза на европейското енергийно устайчиво развитие. „Ние сме виновни, че не сме използвали тези средства.”-заяви Д-р Гайнс. Европа е разработила различни директиви, които съдействат за разгръщането на подобна политика, държавите трябва да съдействат за тяхното приложение с ефективната си дейност. За пример бе дадена Испания, която е била лидер в областта на енергийната политика, но днес данните са други. Безработицата като висок процент може да трансформира своите сили в заетост, свързана с разрабоването на енергийните алтернативни ресурси. „Слънцето не праща фактури и неговата евтина енергия може да се използва от хората”. Сред интересните експозета е тематичната разработка на Славчо Гигов, Изпълнителен директор на Препетуум Мобиле БГ АД и неговата тема: „Програма за туристическо развитие на Албена и стратегическо значение на зелената енергия”. За медиите той сподели новостите около посоките му на работа в Албена: „Работим върху адекватното употребяване на електрическата енергия в Албена. Електрическата енергия влиза директно в националната мрежа, а топлинната енергия се оползвотворява в оранжерия, която сме изградили. Оранжерията е два декара, като има потенциал да стане десет декара. Предвиждаме да работи целогодишно, съсредоточена е в производството на зеленчуци и плодове (евентуално ягоди). През зимния период продукцията ще бъде насочена към пазара, а през летния ще я разпространим в курортния комплекс. В момента отглеждаме домати и краставици. Отпадъчните продукти се използват за торене на земеделските площи, които се обработват. Перспективите на зеления туризъм в Албена са съсредоточени в изграждане на втора централа, от която цялата топлинна енергия ще влиза в Албена, с което отоплението ще е по-достъпно от икономическа гледна точка и дори ще има целогодишно работещи хотели като „Фламинго гранд” и „Добруджа”след реконструкцията му. До две години тази централа трябва да е готова. През летния сезон в обозримо бъдеще се предвижда изграждане на соларни панели, които ще се използват като енергия за консумацията на отделните хотели.” Модератор на събитието бе Д-р Джамил Бенабдалах-Директор Detenete Consultants, Директор на Detenete Consultants от юли 2007. Работи по изготвянето на Програмата за териториално сътрудничество България-Румъния 2014-2020 за Министерството на регионалното сътрудничество България – Румъния. Събитието се проведе в рамките на европейския проект GBE Factory (Предприятия за производство на зелена енергия), финансиран по програма Интелигентна енергия Европа на ЕС. Организатори са Българска стопанска камара заедно с международен консорциум от партньори.