Dobrich News Добрич новини

"WTD - WORKING TOGETHER FOR DEVELOPMENT - ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА РАЗВИТИЕ"

На 20 май (вторник) 2014г., бе проведен младежки Форум, посветен на толерантността към хората със специфични потребности. Той е заключителната част по проект : ”Животът като малка сцена за толерантност”, на Сдружение "Независим живот, за хора с увреждания.
Инициативата е в рамките на проект "WTD - WORKING TOGETHER FOR DEVELOPMENT - ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА РАЗВИТИЕ" на Асоциация на местните агенции за демокрация (ALDA).
Финансираща организация е Програмата “Non-state actors and local authorities in development” на ЕС. Проектът се реализира за градовете Добрич, Варна и Бургас за период от три месеца. Съгласно дейностите по него се осъществиха срещи на фокус групи в трите населени места. На тези срещи се обсъдиха стратегии за по-ефективно сътрудничество между неправителствените организации и институциите, а също така се проведе анкета за избор на лого на проекта.
Форумът бе проведен в Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф.Панчо Владигеров”, партньор за гр.Бургас. Той даде възможност да се срещнат творци, представители на НПО, институции, младежи, студенти от БСУ и хора със специфични потребности. Те обмениха добри практики и споделиха мнения относно толерантността, независимостта и обединяващия език на творчеството, който е разбираем за всички. Форумът бе симоволична сцена за толерантност, на която всеки да може заяви своята позиция. Той е и своеобразен катализатор на младежката активност чрез метода на пряко участие. Г-жа Георгиева, председател на УС на Сдружение "Усмивка", разказа за разнообразни доброволчески инициативи и призова младежите към включване.
Младите творци от училището: Симеон Минчев(китара), Сияна Керемедчиева( обой ), певците: Валери Марковска и Живко Добрев, акомпанимент - Венелина Дракопулова и актьорите: Мария Димитрова и Христо.Хр.Симеонов, поздравиха всички със свои изпълнения и текстове на Христо Фотев. Дискутираха се възможности младите хора, и хората със специфични потребности да участват със свои предложения във формирането на политики, които ги касаят. Бяха излъчени младежки поснаици, които ще изработят предложения към местната власт, за да се обърне внимание по въпросите на развитието. Бе поставено началото на нови бъдещи партньорства.
Младите хора подадоха своята ръка към всички, които са в неравностойно положение. Това създаде една цялост на всички присъстващи и показа солидарността на гости, участници и изпълнители.