Dobrich News Добрич новини

Джулай Морнинг

Breaking News

Актуализация на мярка 60 / 40

Нови срокове за прием на заявления по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г.

Агенцията по заетостта
Агенцията по заетостта информира работодателите, които желаят да получат средства по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г., (изм. и доп. с ПМС 322/07.10.2021 г.), че срокът за подаване на документи за кандидатстване е удължен, както следва:
-      За м. ноември – документите се подават не по-късно от 31.12.2021 г.
-      За м. декември – документите се подават не по-късно от 31.01.2022 г.
Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване, тъй като подадените след тях документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.
Промяната в сроковете за кандидатстване е извършена на основание §6 и §7 от Допълнителните разпоредби към ПМС 322/2021 г. и във връзка с решение на Европейската комисия за удължаване срока на Временната рамка на ЕС за подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, по реда на която се предоставят средствата по мярката 60/40.

Днес стартира приема на заявления по мярката 60/40

Актуализираните материали за информация на работодателите и процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, са публикувани на електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”. Запозналите се с публикуваните документи могат да получат допълнителна информация и във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.

9 декември 2021 г. СРБ на ДБТ гр.Добрич, А.Й.

Dobruja.com