Breaking News

Барман

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” в Добрич, Балчик и Добрич-селска към 20 октомври 2021 г.

Барман

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ-Добрич


2325 Зареждач, материали и полуфабрикати

3

2324 Зареждач, материали и полуфабрикати

3

2313 Фелдшер Висше / Здравни грижи
1

2329 Ръководител, компютърен кабинет Висше / Информатика и компютърни науки (Комуникационна техника и технология) Английски 1 MS, Word, Excel, Power Point, Поддръжка инсталация, ремонт на компютърна техника

2312 Лекар Висше / Медицина
6

2343 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика (БЕЛ, АЕ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ) Английски 1 MS OFFICE

2355 Учител, детска градина Висше / Педагогика (ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП и професионална квалификация Детски учител) Английски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet

2342 Социален работник, закрила на детето Висше / Социални дейности,Висше / Филология
2 MS OFFICE

2258 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Филология (Английска филология) Английски 1

2240 Химик Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии
1 MS office

2271 Животновъд Начално,Без образование
4

2262 Изпълнител Начално,Основно,Средно
1

1965 Работник, сглобяване на детайли Основно
1

2237 Обслужващ, магазин Основно
8

2071 Работник, кухня Основно
5

2337 Огняр Основно (огняр на парни котли- високо налягане IV степен),Средно / Други неопределени специалности
1

2273 Шивач, обувки Основно (шивач),Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
4

2251 Стругар Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно
1

2254 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно
1

2253 Разкройчик, метал Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно
1

2174 Монтьор, обувки Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно
2

2362 Общ работник Основно,Начално
2

2186 Общ работник Основно,Средно
1

2326 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Професионална квалификация / Чужди езици и филологии (Учител по немски език),Висше / Филология (Немска филилогия) Немски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи

2068 Администратор, хотел Средно
2 Работа с компютър и касов апарат

2360 Работник, паркинг Средно
1

2165 Монтажник, дограма Средно
2

2210 Обслужващ работник, промишлено производство Средно
1

2341 Шофьор, куриер Средно
2

2277 Готвач Средно
1

2073 Барман Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)
2

2256 Огняр Средно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)
1

2072 Сервитьор Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
5

2211 Животновъд Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни услуги (шофьор -кат. В )
1

2331 Оператор, парни и водогрейни съоръжения Средно / Други неопределени специалности (огняр)
1

2248 Огняр Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)
1

2255 Завеждащ, административна служба Средно / Икономически науки (Икономист, счетоводител)
1 MS office и електронни платформи

2232 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)
1

2162 Оператор, производство на акумулатори Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
10

2164 Леяр, детайли от олово за акумулатори Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
2

2201 Производител, обувки (ръчно) Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
1

1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

2202 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно
2 Работа с компютър

2231 Птицевъд Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина
2

2069 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно
5

2070 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно
3

2178 Работник, кланица Средно,Основно
2

2332 Животновъд Средно,Основно
1

2361 Шофьор, товарен автомобил Средно,Основно / Транспортни услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни услуги (Шофьор СЕ),Основно
10

2163 Работник, зареждане на акумулатори Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
10

2238 Аранжор, витрини/щандове Средно,Средно / Търговия на едро и дребно
9

2236 Касиер Средно,Средно / Търговия на едро и дребно
5
Филиал Балчик


142 Машинист, еднокофов багер Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)
1

150 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно,Средно / Търговия на едро и дребно
1
Филиал Добричка


271 Работник, животновъд Основно,Начално
1       

 Dobruja.com